Object structure

Title:

HR business partner – nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

HR Business Partner – new role in the management of human resources

Creator:

Stosik, Aneta ; Głowicki, Piotr ; Zarecka, Edyta

Subject and Keywords:

HR business partner ; human recourses ; kapitał ludzki ; personel ; zarządzanie kadrami ; HR functions ; social skills

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 242-248

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nową koncepcję HR business partner jako odpowiedź organizacji na rosnącą potrzebę marketingu kadrowego i lepszą obsługę klienta wewnętrznego. Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z nową koncepcją i wskazano na główne założenia, takie jak cechy, zadania i umiejętności HR business partnera oraz korzyści i trudności wdrożenia. W artykule odniesiono się również do praktyki zarządzania wybranych firm aplikujących koncepcję do swoich działów personalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu