Object

Title: Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście spójności społecznej i gospodarczej regionów Unii Europejskiej

Title in english:

Women's Situation in the Labour Market in the Context of the Social and Economic Cohesion of Regions of the European Union

Creator:

Cieśla, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 97-106

Abstrakt:

Sytuacja poszczególnych grup społecznych na rynkach pracy państw członkowskich Unii Europejskiej ulega przemianie przede wszystkim pod wpływem zmian społeczno-gospodarczych. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza sytuacja kobiet na lokalnych rynkach pracy, na których to w dalszym ciągu występuje dyskryminacja pracowników ze względu na płeć. Wszystko to sprawia, iż szczególnie ważne stają się wszelkie programy europejskie, dające szansę kobietom w małych i średnio rozwiniętych miasteczkach i wsiach na zdobywanie nowych umiejętności, dokształcanie oraz pomoc i dofinansowanie przy zakładaniu małych przedsiębiorstw handlowo-usługowych. Jedynie wspólne działanie na rzecz zmniejszania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi euroregionami pozwoli w przyszłości osiągnąć zamierzone cele społeczno-gospodarcze Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122298

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information