Object structure
Title:

Dochodzenie do równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reaching Balance between Flexibility and Security in the Polish Labour Market

Creator:

Kryńska, Elżbieta

Subject and Keywords:

rynek pracy ; polityka rynku pracy ; elastyczność rynku pracy ; bezpieczeństwo socjalne ; Unia Europejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95, s. 86-96

Abstrakt:

Osiąganie równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy uznane zostało za jedno z najważniejszych podejść do realizacji polityki zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych aspektów wdrażania strategii elastyczności i bezpieczeństwa (flexicurity) na polskim rynku pracy. Omówiono w nim pojęcie, model i warunki flexicurity oraz zasady i ścieżki dochodzenia do modelu flexicurity. W konkluzjach sformułowano podstawowe kierunki wdrażania modelu flexicurity w Polsce. Odniesiono się do poszczególnych komponentów flexicurity: aktywnej polityki rynku pracy, właściwych porozumień umownych, kształcenia ustawicznego oraz systemów zabezpieczenia społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 95 ; Jaka polityka spójności po roku 2013?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: