Object structure
Title:

Dysproporcje w rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i krajowych)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differences in the development of member states of the European Union

Creator:

Jegorow, Dorota

Subject and Keywords:

konwergencja ; nierówności rozwojowe ; polityka spójności ; rozwój społeczno-gospodarczy ; Unia Europejska ; convergence ; development inequalities ; cohesion policy ; socio-economic development ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 122-132

Abstrakt:

Szczególne miejsce w integracji europejskiej XXI wieku przypisane zostało mechanizmom polityki spójności. Wdrażane programy pomocowe, łącznie z ustanawianym prawodawstwem, z założenia mają doprowadzić do zniwelowania dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Weryfikacja przyjętych celów może odbywać się poprzez analizę porównawczą dochodów osiąganych przez poszczególne kraje, jak i indywidualnie przez obywateli. Chociaż przeprowadzone badanie wskazuje na pozytywne zmiany w relacji wielkości rozważanych indywidualnych i zagregowanych wskaźników, to jednak tempo tych zmian jest na tyle niskie, że realna konwergencja wydaje się bardzo odległa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.11

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: