Object

Title: Sieci neuronowe w metodach uwzględniających ryzyko w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Title in english:

Neural Networks in the Methods of Risk-Sensitive Investment Decisions

Creator:

Maszczak, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 342-352

Abstrakt:

W artykule omówiono na przykładzie dwóch wzajemnie wykluczających się projektów inwestycyjnych zastosowanie specyficznej techniki obliczeniowej, opartej na sztucznej sieci neuronowej typu MADALINE w metodach uwzględniających ryzyko w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jak wykazano w artykule, neuron ADALINE jest właściwym narzędziem do obliczania bieżącej wartości netto projektu NPV, ze względu na wbudowany algorytm oparty na funkcji liniowej. Zmiennymi tej funkcji są strumienie gotówki netto środków pieniężnych (NCF), generowane w okresie eksploatacji projektu, a parametrami - czynniki dyskontujące, stanowiące podstawę do określenia wektora wag na wejściu neuronu ADALINE.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121302

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information