Object structure
Title:

Rachunek kosztów cyklu życia klienta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost Account of Customer's Life Cycle

Creator:

Lew, Grzegorz

Subject and Keywords:

cykl życia klienta ; rachunek kosztów ; klient

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 300-307

Abstrakt:

Utrata poprawnych relacji z klientami jest traktowana w przedsiębiorstwach jako krytyczna, ponieważ to oni determinują możliwość prowadzenia i kontynuowania działania oraz ich rozwoju. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawić, jakie koszty muszą ponosić przedsiębiorstwa w różnych fazach współpracy z klientami od momentu ich pozyskania do zakończenia kontaktów handlowych. Usystematyzowane gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie takich danych odbywa się w ramach rachunku kosztów cyklu życia klienta.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: