Object

Title: Kontraktowanie usług medycznych jako źródło finansowania służby zdrowia na przykładzie CSK MSWiA

Title in english:

Contracting Medical Services as a Source of Financing the Health Service on the Example of CCH MIA

Creator:

Borowiec, Leszek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 44-52

Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z finansowaniem służby zdrowia w Polsce. Celem opracowania jest analiza roli systemu kontraktowania usług zdrowotnych jako źródła finansowania działalności przez jeden z największych szpitali w Polsce - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Analiza poszczególnych umów kontraktowych dotyczących świadczonych usług, wielkości otrzymanych środków finansowych w odniesieniu do kwot zrealizowanych usług będzie determinować sytuację ekonomiczną badanego podmiotu. Omówiony został mechanizm zawierania umów, jak również czynniki, które mają bezpośredni wpływ na realizację tych kontraktów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121269

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information