Object structure
Title:

Mierniki realizacji usług publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Review of the Measures of Public Services

Creator:

Nieplowicz, Maria

Subject and Keywords:

mierniki ; usługa publiczna ; jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 386-395

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty usług publicznych oraz wskazanie przykładowych mierników służących do oceny ich realizacji. Opisano różne klasyfikacje usług publicznych oraz na potrzeby artykułu przyjęto ich podział na administracyjne, społeczne i techniczne. Dla tych trzech grup wybrano kilka przykładowych usług i wskazano mierniki i ich realizacji. W artykule zostały również wymienione cechy, którymi powinny charakteryzować się te mierniki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: