Object structure
Title:

Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Range of Tasks and Nomenclature for the Position of a Controller in an Enterprise as Revealed by Questionnaire Research

Creator:

Łapińska, Anna ; Dynowska, Joanna

Subject and Keywords:

controller ; zadania ; oznaczenia stanowiska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 318-327

Abstrakt:

Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie analizy działalności controllerów. W większości badanych jednostek realizacją funkcji controllingu zajmowała się osoba będąca pracownikiem organizacji, co umożliwiało szybką reakcję na problemy zaistniałe wewnątrz przedsiębiorstwa. Dla oznaczenia stanowiska controllera przedsiębiorcy wybierali zazwyczaj polskie nazwy, najczęściej "specjalista ds. controllingu". Controller w większości przedsiębiorstw był pozytywnie postrzegany przez pozostałych pracowników, jako osoba niezbędna do sprawnego funkcjonowania organizacji. Do najczęstszych jako zadań należało: raportowanie wewnętrzne, zarządzanie kosztami, planowanie i kontrola wykonania budżetów oraz współpraca przy wdrożeniu aplikacji informatycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: