Object

Title: Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń w rachunku kosztów działań

Title in english:

Applying the Method of Further Approximations in the Activity Based Accounting

Creator:

Kużdowicz, Dorota ; Kużdowicz, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 277-287

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę efektywności rachunku kosztów działań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano koncepcję zastosowania metody kolejnych przybliżeń w tym rachunku. Sprowadza się ona do stopniowego zwiększenia zakresu realizacji rachunku kosztów działań, wychodząc od tzw. Tradycyjnego rachunku kosztów. Przedstawiono przykład zastosowania opracowanej koncepcji, ilustrujący zmiany w kalkulacji kosztów własnych wynikające z iterowanych przybliżeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121293

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information