Object structure
Title:

Wpływ fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kształtowanie się poziomu wskaźnika kosztu do przychodów -C/I

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of Mergers and Acquisitions in the Polish Banking Sector on Forming the Ratio C/I Level

Creator:

Korzeb, Zbigniew

Subject and Keywords:

banki komercyjne ; fuzje i przejęcia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 228-234

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy wpływu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym na kształtowanie się poziomu wskaźnika C/I w bankach komercyjnych, uczestniczących w tych transakcjach. Uzyskane rezultaty jednoznacznie potwierdzają brak znaczącej poprawy rozpatrywanego wskaźnika, zarówno jego bezwzględnych wartości, jak również w porównaniu z jego poziomem w pozostałych bankach komercyjnych w sektorze, które nie brały udziału w fuzjach i przejęciach. Odmienne wyniki badań, w porównaniu z rezultatami uzyskiwanymi na rynkach rozwiniętych, mogą być spowodowane opóźnienia w integracji banków, wzrostem kosztów wzajemnych transakcji ze spółką-matką, usługami outsourcingowymi świadczonymi na rzecz akcjonariuszy strategicznych oraz mogą wynikać z motywów opisanych przez hipotezę menedżerską.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: