Object structure
Title:

Analiza wartości jako narzędzie rachunku kosztów docelowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Value Engineering as the Instrument of the Target Costing

Creator:

Martyniuk, Teresa

Subject and Keywords:

rachunek kosztów docelowych ; obsługa informacyjna ; pomiar kosztów funkcji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 328-341

Abstrakt:

Rachunek kosztów docelowych umożliwia oddziaływanie na poziom kosztów produktu w cyklu jego przygotowania. W rachunku tym najpierw przeprowadza się badania rynkowe celem oszacowania ceny, jaką klienci będą skłonni zapłacić za produkt, posiadający określone cechy. Tak ustalona cena sprzedaży odzwierciedla przyszłe, a nie bieżące warunki rynkowe. Najważniejszą metodą w procesie osiągania kosztu docelowego produktu jest analiza wartości, której metodologię zaprezentowano w artykule.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: