Object structure
Title:

Ośrodki odpowiedzialności w procesie budżetowania w szpitalach publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Centers of Liability in the Budgeting in Public Hospitals

Creator:

Talarska, Magdalena

Subject and Keywords:

ośrodek odpowiedzialności ; centrum odpowiedzialności ; ośrodek kosztów ; szpital publiczny ; budżetowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 521-529

Abstrakt:

Artykuł przedstawia istotę i definicje ośrodków odpowiedzialności oraz ich miejsce w procesie budżetowania w szpitalach publicznych. Prezentuje rodzaje ośrodków odpowiedzialności wyróżniane w literaturze przedmiotu, jak również ośrodki kosztów, obligatoryjne do utworzenia w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Artykuł opisuje również proces wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w szpitalach publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: