Object structure
Title:

Integracja rachunku kosztów działań ze strategiczną kartą wyników w średnim przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integration of the Activity Based Costing System with a Balanced Scorecard in Medium-Sized Enterprises

Creator:

Leszczyński, Zbigniew

Subject and Keywords:

rachunek kosztów działań ; strategiczna karta wyników ; strategia produktowa ; miary celów strategicznych w przedsiebiorstwie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 288-2991

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano architekturę informacyjną rachunku kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie oraz jego rolę w informacyjnym zasilaniu strategicznej karty wyników w tego typu firmach. Synergia tych dwóch narzędzi zarządzania wyznacza strategiczną płaszczyznę rachunkowości zarządczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: