Obiekt

Tytuł: Problem istnienia uprawnienia podwykonawcy do domagania się od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia w sytuacji uregulowanej w art. 143c ust. 1 p.z.p.

Tytuł odmienny:

The subcontractor’s right to demand payment from the contract awarding party in the situation governed by art. 143c sec. 1 ppl (Public Procurement Law)

Autor:

Gołębiowski, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 150-166

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problemu istnienia po stronie zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w sytuacji uregulowanej w art. 143c p.z.p. Przepis ten stanowi, że „Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane”. Z niektórych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa wynika, że zamawiający nie jest obciążony obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia, a w konsekwencji podwykonawcy nie przysługuje wobec zamawiającego roszczenie o zapłatę. W opracowaniu podjęto próbę oceny trafności poglądów prezentowanych na tle przedstawionego problemu

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2018.540.12 ; oai:dbc.wroc.pl:72822

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Właściciel praw:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-10-29

Data dodania obiektu:

2019-09-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/140923

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji