Object structure
Title:

Przejście i korzystanie z autorskich praw majątkowych w ramach zamówień publicznych – zasady ogólne oraz wybrane zagadnienia praktyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transfer and use of copyrights in performance of public contracts − general rules and selected practical aspects

Creator:

Jezioro, Julian

Subject and Keywords:

utwory ; artystyczne wykonania ; bazy danych ; umowy dotyczące zamówień publicznych ; przeniesienie praw autorskich ; licencja ; partnerstwo inwestycyjne ; works ; artistic performance ; database ; public contracts ; transfer of copyrights ; license ; investment partnership

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 201-215

Abstrakt:

Przedmiotem zamówień publicznych mogą być przedmioty praw wyłącznych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) – w tym utwory objęte uregulowaniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwykle są one przedmiotem dostawy lub usługi. Przepisy ustawy o prawie autorskim dotyczące stosunków umownych w dość szerokim zakresie modyfikują i uzupełniają zasady zawierania tych umów, wynikających z Kodeksu cywilnego. W opracowaniu wskazano wybrane problemy praktyczne, jakie mogą się pojawić przy konstruowaniu podstaw prawnych konkretnych stosunków, w tym najważniejsze odmienności uregulowania szczególnego prawa autorskiego. Ilustracją prowadzonych rozważań są przykłady umów zawieranych w ramach uregulowania dotyczącego partnerstwa innowacyjnego (art. 73h Prawa zamówień publicznych) oraz w ramach konkursów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: