Object

Title: Ochrona podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówień na roboty budowlane w świetle art. 143a Prawa zamówień publicznych

Title in english:

Protection granted to subcontractors and further subcontractors engaged under construction work contracts in the light of art. 143a of the Public Procurement Law act

Creator:

Tenenbaum-Kulig, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 181-200

Abstrakt:

Celem publikacji jest przeprowadzenie analizy art. 143a Prawa zamówień publicznych, dodanego do tej ustawy w wyniku nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r. (ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2013, poz. 1473) oraz dokonanie oceny, czy zamierzenie ustawodawcy związane z dodaniem artykułu, o którym mowa, polegające na zapewnieniu ochrony podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie należnego im wynagrodzenia, zostało zrealizowane. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej intencją projektodawcy było bowiem zwiększenie płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, zwiększenie częstotliwości wypłacanego im wynagrodzenia oraz zapewnienie tym podmiotom gwarancji terminowej i pełnej zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.14 ; oai:dbc.wroc.pl:72824

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information