Object structure
Title:

Udzielanie zamówień publicznych w trybie partnerstwa innowacyjnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The procurement award procedure of innovation partnership

Creator:

Klich, Grzegorz

Subject and Keywords:

partnerstwo innowacyjne ; zamówienia publiczne ; tryby udzielania zamówień publicznych ; innovation partnership ; public procurement ; public procurement award procedures

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 105-115

Abstrakt:

Na gruncie nowych dyrektyw Unii Europejskiej, regulujących zamówienia publiczne, wprowadzono dodatkowy, nieznany wcześniej tryb udzielania zamówienia – partnerstwo innowacyjne. Jest to procedura konkurencyjna, umożliwiająca – w ramach jednego postępowania – opracowanie oraz zakup dostaw, usług lub robót budowlanych o charakterze innowacyjnym. Partnerstwo innowacyjne stanowi przejaw stale wzrastającego nacisku, jaki instytucje Unii Europejskiej kładą na wspieranie innowacji w ramach unijnych polityk oraz przewidywanej roli, jaką mają w tym względzie odegrać zamówienia publiczne. Procedura udzielania zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego niesie jednak ze sobą pewne trudności wynikające z konstrukcji tego trybu, przejawiające się w sferze zarówno praktycznej, jak i prawnej. Analiza tych zagadnień stanowi przedmiot niniejszego opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.09

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: