Object

Title: Znaczenie wytycznych w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych

Title in english:

Significance of guidelines in the context of public oversight over the public procurement market

Creator:

Odachowski, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 267-287

Abstrakt:

W procesie wdrażania funduszy unijnych ważną rolę odgrywają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego – obejmujące zarówno prawo UE, jak i prawo krajowe. O ile specyfika ich i znaczenie w zakresie problematyki funduszy unijnych nie budzi większych wątpliwości, o tyle zwrócić uwagę trzeba na specyficzne i typowe dla tej sfery regulacje prawne. Należą do nich wytyczne. Ich kształt prawny (w tym kwestia wiążącej mocy), zakres regulacji, jak też rola w systemie wdrażania środków unijnych budzi szereg wątpliwości prawnych. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie problematyka wytycznych dotyczących zamówień publicznych – w kontekście publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych. W rozpatrywanym zakresie kluczowe znaczenie będzie miało ustalenie charakteru prawnego, jak też roli, jaką odgrywają wytyczne w sferze prawidłowego realizowania zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.19 ; oai:dbc.wroc.pl:72829

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information