Object

Title: Publicyzacja prawa prywatnego w obszarze prawa zamówień publicznych

Title in english:

Private law acquiring features of public law in the context of public procurement act

Creator:

Horubski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 79-90

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny zasadności posługiwania się pojęciem „publicyzacja prawa prywatnego” w odniesieniu do prawa zamówień publicznych. Płaszczyzną odniesienia jest tu wpływ prawa zamówień publicznych na obszar stosunków umownych (umów zobowiązaniowych). Mówiąc o publicyzacji prawa prywatnego przez prawo zamówień publicznych, można stwierdzić występowanie dwóch aspektów tego procesu. Z jednej strony, w ramach odnośnego zespołu unormowań wprowadza się – w interesie publicznym – wiele imperatywnych wymogów ważności (skuteczności) cywilnoprawnych czynności prawnych, służących zawieraniu i wykonywaniu umów w sprawach zamówień publicznych. Drugim przejawem tytułowego procesu jest wprowadzanie do porządku prawnego środków prawa administracyjnego uzupełniających instrumenty cywilnoprawne w celu zapewniania udzielania i wykonywania zamówień publicznych zgodnie z publicznoprawnymi zasadami właściwymi tej dziedzinie prawa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.07 ; oai:dbc.wroc.pl:72817

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information