Object

Title: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – wybrane problemy (kontekst publicznego nadzoru nad rynkiem zamówień publicznych)

Title in english:

Socially-responsible public procurement – selected problems (the context of public oversight over the public procurement market)

Creator:

Odachowski, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 133-149

Abstrakt:

Problematyka zamówień publicznych nie może być rozważana wyłącznie w układzie zamawiający–wykonawca, gdzie celem jest doprowadzenie do zawarcia stosownych umów prawa cywilnego. Istotne znaczenie ma też kwestia prowadzenia przez państwo rozmaitych polityk. Tym samym na przedmiotowym rynku realizowany jest także interes publiczny. W takim ujęciu należy rozpatrywać zagadnienie tzw. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Oznacza to, że zamawiający mają możliwość stosowania różnych wymogów (tzw. społecznych kryteriów), których celem jest spowodowanie – poprzez wykonywanie zamówień przez wyłonionych wykonawców – pozytywnych oddziaływań społecznych. Zarysowany kontekst pozwala zbadać zagadnienia związane z problemem społecznie odpowiedzialnych zamówień: kwestię zarządzania środkami publicznymi, kwestię konkurencji między wykonawcami, a w końcu także aspekt interesów wykonawców. Implikuje to zarazem kształt prawny publicznego nadzoru państwa nad rynkiem zamówień publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.11 ; oai:dbc.wroc.pl:72821

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information