Object

Title: Zróżnicowanie regionalne w Polsce w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Title in english:

Regional Differences in Poland in the Implementation of Sustainable Development Goals

Creator:

Grzebyk, Mariola ; Kudełko, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 38-50

Abstrakt:

Rozwój zrównoważony należy do zjawisk złożonych, dlatego porównanie poziomu i ocena postępów regionów Polski we wdrażaniu jego założeń są szczególnie trudne. Autorki w artykule dokonały próby wyznaczenia miary syntetycznej metodą wzorca rozwoju Hellwiga celów 3, 8 i 13 rozwoju zrównoważonego. Cele te obrazują trzy jego komponenty: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, a okresem badawczym były lata 2015-2021. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują dokonujący się w regionach Polski stopniowy postęp we wprowadzaniu wybranych celów zrównoważonego rozwoju, chociaż różnią się one nie tylko ze względu na poziom realizacji wybranych celów rozwoju zrównoważonego, ale także na charakter relacji między nimi. Analizując wyniki stopnia zrównoważenia rozwoju w zakresie wszystkich trzech komponentów rozwoju zrównoważonego (społecznego, gospodarczego i środowiskowego) w badanych latach, nie zaobserwowano postępu w zakresie zrównoważenia wszystkich aspektów rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.04 ; oai:dbc.wroc.pl:126163

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information