Object structure
Title:

Praca platformowa z wykorzystaniem aplikacji mobilnych jako przejaw fragmentacji pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Platform Work Using Mobile Applications as a Manifestation of Fragmentation of Work

Creator:

Ostoj, Izabela

Subject and Keywords:

cyfrowe platformy pracy ; aplikacje mobilne ; fragmentacja pracy ; digital labour platforms ; mobile apps ; fragmentation of work

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 88-95

Abstrakt:

Rozwój pracy platformowej na świecie i w Polsce jest jednym z dowodów na zmieniający się charakter pracy. Jednym z narzędzi napędzających jej rozwój są aplikacje mobilne. Digitalizacja i cyfryzacja umożliwiły fragmentację wielu prac i elastyczne rozdzielanie ich pomiędzy różnych wykonawców. Powszechność używania aplikacji mobilnych w pracy platformowej jest wyrazem dążenia platform do obniżenia przeciętnych kosztów, ale może być też pośrednią miarą fragmentacji pracy. Celem artykułu jest wykazanie popularności aplikacji mobilnych jako narzędzia wspomagającego pracę platformową. Wnioski sformułowano na podstawie wyników autorskiego sondażu diagnostycznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski, z której wyłoniono pracujących za pośrednictwem platform. Badanie wykazało m.in., że prawie 60% badanych wykonujących zadania koordynowane za pośrednictwem platform cyfrowych wykorzystywało zawsze lub bardzo często aplikacje mobilne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: