Object structure
Title:

Integracja pracowników z Ukrainy, Białorusi i Gruzji – nowe wyzwania dla ZZL w organizacjach w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integration of Employees from Ukraine, Belarus and Georgia – New Challenges for HRM in Organizations in Poland

Creator:

Ścibior-Butrym, Anna

Subject and Keywords:

integracja ; zarządzanie różnorodnością ; uwarunkowania społeczno-kulturowe ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; integration ; diversity management ; socio-cultural determinants ; human resources management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 141-150

Abstrakt:

W artykule przybliżono zmieniające się uwarunkowania społeczno-kulturowe, które są katalizatorem zmian w strukturach współczesnej organizacji. Na przestrzeni ostatnich lat społeczeństwo w Polsce ulega przeobrażeniom z (względnie) kulturowo homogenicznego w heterogeniczne. Wielokulturowość w strukturach zatrudnienia stawia nowe wyzwania przed zarządzaniem zasobami ludzkimi, w którym kluczowym obszarem jest integracja. Celem artykułu jest ukazanie potencjalnych barier i ułatwień w integracji migrantów pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i gruzińskiego, którzy stanowią trzy najbardziej dynamicznie osiedlające się w Polsce mniejszości narodowe. W artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego w postaci zogniskowanego wywiadu grupowego z udziałem cudzoziemskich pracowników reprezentujących wymienione narodowości. Przeprowadzone badanie stanowi fazę wstępną do dalszych, pogłębionych dociekań naukowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: