Object structure
Title:

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw o różnej wielkości obszarowej specjalizujących się w produkcji zbóż

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Production and Economic Results of Farms of Various Area Size Specializing in Cereal Production

Creator:

Komorowska, Dorota ; Mikuła, Aneta

Subject and Keywords:

produkcja zbóż ; wyniki produkcji rolniczej ; specjalizacja gospodarstw rolnych ; cereal production ; agricultural production results ; specialization of farms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 79-87

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw rolnych o różnej wielkości obszarowej specjalizujących się w produkcji zbóż. Ocena została przeprowadzona na podstawie danych z gospodarstw objętych rachunkowością rolną w systemie FADN w 2020 roku. Do oceny gospodarowania czynnikami produkcji w badanych gospodarstwach zastosowano klasyczne wskaźniki produktywności i dochodowości ziemi, pracy i kapitału. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż wyraźnie wzrastają ich produktywność i dochodowość, co się wiąże z organizacją produkcji i wzrostem poziomu intensywności produkcji w większych gospodarstwach. Wobec tego powiększanie gospodarstw zbożowych prowadzi do wyraźnej poprawy wyników produkcyjnych i ekonomicznych ich działalności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: