Object structure
Title:

Trendy konsumenckie pokolenia Z w obszarze dóbr luksusowych. Gen Z jako przyszły kluczowy klient motoryzacyjnych marek premium

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consumer Trends of Generation Z in the Area of Luxury Goods. Gen Z as a Future Key Customer for Premium Automotive Brands

Creator:

Dębski, Jakub

Subject and Keywords:

motoryzacja ; marketing ; pokolenie Z ; luksus ; premium ; zmiany pokoleniowe ; automotive ; Gen Z ; luxury ; generational changes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 14-25

Abstrakt:

Celem badawczym artykułu jest poznanie podejścia do marek luksusowych oraz trendów zakupowych pokolenia Z, na przykładzie samochodów marek premium. Reprezentanci pokolenia Z stają się coraz większą siłą nabywczą. W najbliższych latach to właśnie osoby urodzone w latach 1995-2012 będą decydować o sukcesie lub porażce przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku. Artykuł ma za zadanie usystematyzować postrzeganie reprezentantów pokolenia Z: ukazać ich wspólne cechy oraz charakterystykę, a także zrozumieć ich decyzje zakupowe. Kluczowe dla kompleksowości artykułu były: zdefiniowanie pokolenia Z na podstawie dostępnych publikacji, raportów oraz wyników badań, a także analiza sytuacji na rynku motoryzacyjnym oraz rynku dóbr luksusowych. Istotnym elementem były badania empiryczne (ilościowe), przeprowadzone na populacji 114 reprezentantów pokolenia metodą ankiety internetowej (CAWI). Analiza dostępnych wyników badań z obszaru pokolenia Z i aktualnej sytuacji rynku motoryzacyjnego przyniosła wiele interesujących wniosków, pozwalających zrozumieć omawiane zagadnienia. W większości odpowiadają one analizie przeprowadzonych przez autora badań empirycznych. Reprezentanci pokolenia Z to osoby o dużej samodzielności, pełne wiary w siebie i pewne swoich umiejętności i możliwości. W zestawieniu z dobrą (i stale poprawiającą się) sytuacją w branży motoryzacyjnej, wróży to bardzo duży obszar do rozwoju firm, o których sukcesie zadecyduje umiejętność dopasowania się do nowego profilu klienta i jego potrzeb. Przeprowadzony przegląd literatury, a także badań i raportów, w połączeniu z częścią empiryczną, stanowi kompleksową publikację, ujawniającą lukę badawczą oraz potencjał dla przyszłych badań w tym obszarze.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: