Object structure
Title:

Innowacje w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście zmian klimatycznych – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovations in Health Care Units in the Context of Climate Change –Case Study

Creator:

Swałek, Aleksandra

Subject and Keywords:

ekoinnowacje ; innowacje ; sektor ochrony zdrowia ; eco-innovation ; innovations ; healthcare sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 133-140

Abstrakt:

Celem publikacji jest rozpoznanie innowacji przynoszących korzyści dla środowiska w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Cel artykułu osiągnięto poprzez studia literatury oraz przeprowadzone studium przypadku na wybranej publicznej jednostce ochrony zdrowia. Na podstawie otrzymanych wyników badania Publicznego Szpitala XYZ w Zabrzu wnioskować można, że jednostka wdraża przede wszystkim ekologiczne innowacje systemowe. Celem tych rozwiązań jest redukcja kosztów zużycia energii, wody i materiałów medycznych, a także unikanie marnotrawstwa, ale jednocześnie ma to również pozytywny wpływ na środowisko. Należy także zauważyć, że w badanym podmiocie brak jest zarządzania innowacjami. Artykuł zawiera przegląd najnowszej literatury, głównie angielskojęzycznej, z zakresu innowacji oraz innowacji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług i jednostek ochrony zdrowia, co stanowi jego główny walor teoriopoznawczy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: