Object structure
Title:

System kaucyjny jako narzędzie logistyki zwrotnej w gospodarce o obiegu zamkniętym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Deposit System as a Reverse Logistics Tool in a Circular Economy

Creator:

Ziółko, Monika ; Ziółkowska, Natalia

Subject and Keywords:

butelkomat ; logistyka zwrotna ; system kaucyjny ; opakowanie zwrotne ; gospodarka cyrkularna ; bottling machine ; reverse logistics ; deposit refund system ; returnable packaging ; circular economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 161-173

Abstrakt:

Celem artykułu jest podkreślenie wzrastającego znaczenia logistyki zwrotnej w dobie mocno rozwiniętego konsumpcjonizmu oraz zwrócenie uwagi na ponowne wykorzystanie opakowań w aspekcie funkcjonowania systemu kaucyjnego. Badanie zrealizowane w ramach artykułu miało na celu zdobycie informacji na temat nawyków i poziomu wiedzy konsumentów w zakresie systemu kaucyjnego szklanych butelek zwrotnych w Polsce, a także zidentyfikowanie obecnych w nim ewentualnych mankamentów. Część badawcza artykułu została oparta na badaniach społecznych przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego. Badanie nie wykazało korelacji między wiekiem respondentów a wybieraniem przez nich napojów w szklanych butelkach zwrotnych. Nie zaobserwowano również istotnych korelacji w przypadku częstotliwości oddawania butelek zwrotnych i takich zmiennych, jak miejsce zamieszkania czy deklarowane przez badanego zarobki. Odpowiedzi ankietowanych na temat wprowadzenia butelkomatów zdecydowanie popierały to działanie, a także uznawały je za usprawniające działanie systemu kaucyjnego oraz zachęcające do uczestnictwa w nim. Artykuł stanowi oryginalne opracowanie ukazujące znaczenie systemu kaucyjnego w zarządzaniu gospodarką odpadami w kontekście realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: