Object structure
Title:

Determinanty innowacyjności i elastyczności organizacji w dobie Industry 4.0

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Innovation and Flexibility of an Organization in the Industry 4.0 Era

Creator:

Rzepka, Agnieszka ; Witkowski, Jacek ; Czerwińska, Magdalena ; Maciaszczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

innowacje ; Industry 4.0 ; zarządzanie organizacją ; przedsiębiorstwa ; innovations ; organization management ; enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 121-132

Abstrakt:

Innowacje są niewątpliwie jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego. Zdolność do kreowania i implementowania rozwiązań innowacyjnych jest aktualnie podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Celem artykułu było zidentyfikowanie kluczowych czynników wewnątrz organizacji w największym stopniu sprzyjających ich innowacyjności oraz elastyczności. Badaniem objęto 620 respondentów z różnych małych i mikroprzedsiębiorstw. W trakcie badań przeprowadzono następujące prace: deskresearch, indywidualny wywiad pogłębiony oraz badania ankietowe. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość ankietowanych członków organizacji dostrzega ścisłą zależność pomiędzy innowacyjnością a kreatywnością. Badani menedżerowie doceniają wspólnotę norm, wartości oraz wzorców zachowań w organizacji jako istotny czynnik innowacyjności. Autorzy uważają, że przeprowadzone badania mogą urozmaicić i wzbogacić literaturę dotyczącą innowacji i adaptowania, wdrażania, a także stymulować współpracę organizacji w zakresie wdrażania innowacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: