Object structure
Title:

Cechy lidera/przywódcy inkluzywnego w oparciu o badania własne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Characteristics of an Inclusive Leader in Own Research

Creator:

Rzepka, Agnieszka ; Bańkowski, Paweł

Subject and Keywords:

innowacje ; lider inkluzywny ; badania własne ; przywództwo ; innovation ; inclusive leader ; proprietary research ; leadership

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1, s. 110-120

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie cech lidera inkluzywnego w procesie skutecznego wprowadzania zmian w organizacji. Założono tu, że każda organizacja musi wdrażać innowacje w zasobach pracowniczych poprzez zastosowanie cech inkluzywnego lidera. W trakcie badań przeprowadzono następujące prace: desk research, indywidualny wywiad pogłębiony oraz ankietę. Badaniem objęto respondentów z przedsiębiorstw mikro i małych. Artykuł powstał na podstawie trzeciego etapu badań empirycznych przeprowadzonych w 2022 r. Wyniki badań identyfikują cechy i kompetencje lidera inkluzywnego. Zespoły zarządzane przez liderów inkluzywnych mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników poprzez podejmowanie bardziej trafnych decyzji i pracę opartą na współpracy. Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian społecznych i gospodarczych, celowe wydaje się stałe i systematyczne monitorowanie działań lidera inkluzywnego w organizacji. Przedstawione wyniki badań pokazują, jakie umiejętności miękkie będą miały wpływ na rozwój organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2024

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2024.1.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: