Object

Title: Zagospodarowanie turystyczne determinantem konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej

Title in english:

Tourist infrastructure as the main determinant of tourist regions’ competitiveness

Creator:

Molenda, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 291-300

Abstrakt:

W artykule zostanie zaprezentowane zagospodarowanie turystyczne obszarów recepcji turystycznej – powiatów przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego (elbląskiego, braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego oraz gołdapskiego). W pierwszej części wyjaśniono pojęcie oraz przedstawiono elementy zagospodarowania turystycznego. Następnie dokonano krótkiej charakterystyki badanych powiatów. W końcowej części przedstawiono analizę zagospodarowania turystycznego ww. obszaru – scharakteryzowano bazę noclegową, gastronomiczną oraz towarzyszącą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123268

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information