Object

Title: Badania konkurencyjności podmiotów rynku : przesłanki, zasady i wybrane kierunki rozwoju

Title in english:

Researches on Competitiveness of Market Subjects : Prerequisites, Rules and Selected Directions of Development

Creator:

Sobocińska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 80, s. 20-30

Abstrakt:

W artykule wskazano na miejsce i rolę badań w procesie konkurowania, współtworzonym przez potencjał konkurencyjny, proces zarządzania konkurencyjnością oraz rezultaty konkurowania. Podkreślono, że badaniami należy obejmować uwarunkowania procesu konkurowania, jego poszczególne etapy oraz występujące między nimi zależności. Do głównych trudności prowadzenia badań zaliczono wielość czynników wpływających na osiąganą przez podmiot rynku pozycję konkurencyjną, a także zwiększający się zakres konkurencji. W artykule przedstawiono także zasady pomiaru konkurencyjności podmiotów rynku. Szczególną uwagę poświęcono internacjonalizacji i kulturyzacji badań, traktując je jako kierunki rozwoju badań konkurencyjności podmiotów rynku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122951

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 80 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 2 ; Badania rynkowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information