Object

Title: Muzyka jako element kreatywny w reklamie : sposoby wykorzystania i efekty oddziaływania na odbiorców

Title in english:

Music as a Creative Element of Advertisement: Ways of Utilization and Effects of Influence on Receivers

Creator:

Woźniczka, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 80, s. 97-107

Abstrakt:

Muzyka jako jeden z typowych rodzajów bodźców dźwiękowych należy do najczęściej wykorzystywanych elementów komunikacji marketingowej, co uzasadnia zainteresowanie badaczy jej sposobem oddziaływania na odbiorców. W prezentowanym artykule przedstawiono najważniejsze odmiany i zastosowania muzyki w reklamie, służące podnoszeniu komunikacyjnej skuteczności przekazu. Ponadto przywołano wyniki licznych badań poświęconych identyfikacji kognitywnych, afektywnych i wolicjonalnych reakcji nabywców na muzykę zawartą w reklamie, które to wyniki zdają się dowodzić jej ograniczonego lub niejednoznacznego wpływu m.in. na świadomość oraz postawę wobec marki lub reklamy bądź intencje zakupu marki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122958

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 80 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 2 ; Badania rynkowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information