Object

Title: Współpraca międzysektorowa przedsiębiorstw a innowacyjność produktu turystycznego

Title in english:

Inter-sectoral cooperation of enterprises and innovativeness of tourist product

Creator:

Marciszewska, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 281-290

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie roli współpracy przedsiębiorstw turystycznych z innymi sektorami gospodarki w dążeniu do tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych. Podjęty problem jest przedstawiony na bazie analizy wybranych regionalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawowe wnioski są następujące: strategie rozwoju społeczno-gospodarczego nie odzwierciedlają wagi współpracy międzysektorowej jako istotnego czynnika rozwoju; jednocześnie zwraca się w nich uwagę na rolę innowacyjnych rozwiązań w kreowaniu produktów turystycznych jako czynnika konkurencyjności regionu, co może sugerować potrzebę umocnienia relacji między podmiotami różnych sektorów gospodarki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123267

Source:

pol

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information