Object

Title: Multipartnerskie programy lojalnościowe na rynku biur podróży w Polsce

Title in english:

Multi-partner loyalty programmess on travel agencies market in Poland

Creator:

Michalska-Dudek, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 77-89

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczących oczekiwań wobec programów lojalnościowych formułowanych przez polskich konsumentów, które zostaną skonfrontowane z wynikami badań autorki dotyczącymi wykorzystywania narzędzi służących budowaniu partnerskich stosunków z klientami przez menedżerów biur podróży funkcjonujących na polskim rynku. W drugiej części artykułu jako swoista odpowiedź na oczekiwania strony popytowej oraz możliwości strony podażowej scharakteryzowane zostaną kolejno: istota, przesłanki i podstawowe korzyści stosowania multipartnerskich programów lojalnościowych oraz pierwsze próby wdrożenia tego typu narzędzia budowania i nagradzania lojalności przez biura podróży w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123246

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information