Object

Title: Nowa Strategia dla Europy po roku 2014

Title in english:

The New Strategy for Europe after 2014

Creator:

Sporek, Tadeusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 207-2013

Abstrakt:

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności została opracowana przy założeniu, że głównym celem, który będzie osiągany w latach 2004-2006 i w latach kolejnych, będzie poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki i dążenie do spójności społecznej i ekonomicznej w ramach poszerzonej Wspólnoty. Fundusz Spójności wspiera działania Narodowego Planu Rozwoju przez „tworzenie sprzyjających warunków dla wzrostu poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej”. Głównymi celami w latach 2004-2006 i 2007-2013 będą: poprawa jakości wód powierzchniowych, bezpieczeństwo powodziowe, racjonalna gospodarka odpadami i poprawa jakości powietrza.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118970

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Nowa Strategia dla Europy po roku 2014 Oct 22, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information