Object structure
Title:

Przyczyny greckiego kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reasons of the Greek Crisis

Creator:

Rymarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

bilas płatniczy ; eksport ; deficyt budżetowy ; przyczyny kryzysu ; kryzys gospodarczy ; balance of payments ; export ; budget deficit ; causes of crisis ; economic crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 175-184

Abstrakt:

W artykule autor analizuje główne przyczyny wybuchu kryzysu gospodarczego w Grecji. Zalicza do nich: błędną politykę gospodarczą państwa, niepodejmowanie zmian strukturalnych gospodarki oraz niewykorzystanie szans globalizacji i członkostwa w UE dla podniesienia konkurencyjności gospodarki. Wskazuje też na szanse wyjścia z kryzysu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: