Object structure
Title:

Podium europejskiej innowacyjności przez pryzmat modeli Narodowych Systemów Innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Podium of European Innovativeness Viewed Through the Prism of National Innovation System's Models

Creator:

Pangsy-Kania, Sylwia

Subject and Keywords:

narodowy system innowacji ; innowacje ; polityka innowacyjna ; innowacyjność ; nowe technologie ; raport innovation union scoreboard ; innovations ; innovation policy ; state innovation policy ; innovative character ; high-tech ; innovation union ; innovation union scoreboard report

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 131-140

Abstrakt:

Narodowy System Innowacji stanowi kompleks wyodrębnionych instytucji, które wspólnie lub indywidualnie wnoszą wkład w rozwój i rozpowszechnianie nowych technologii, tworząc otoczenie, w ramach którego rząd formułuje i realizuje politykę innowacyjną. Wyróżnia się cztery modele NSI. Celem opracowania jest określenie czynników determinujących NSI oraz wykazanie związku pomiędzy modelami Narodowych Systemów Innowacji a miejscem danego kraju w rankingu innowacyjności opartym na Innovation Union Scoreboard 2010. Najbardziej innowacyjne kraje w Europie (Finlandia, Szwecja i Dania) reprezentują społeczno-demokratyczny model Narodowego Systemu Innowacji. Ten model buduje podium europejskiej innowacyjności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: