Object

Title: Wyzwania strategiczne stojące przed korporacjami z krajów wschodzących

Title in english:

Strategic Challenges Faced by Multinational Corporations from Emerging Economies

Creator:

Klimek, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 100-106

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone identyfikacji obszarów, które stanowią o przyszłym rozwoju korporacji transnarodowych z krajów wschodzących (WKTN). Przeprowadzona została analiza potencjalnych wyzwań i ich wpływu na działalność szczególnej grupy firm, jakimi są WKTN. Możliwe zagrożenia zostały podzielone na dwie grupy – wewnętrzne i zewnętrzne. Zgodnie z sugestią autora WKTN powinny skupiać się na realizacji długofalowych strategii opartych na wewnętrznych wyzwaniach. Treść artykułu została również wzbogacona o empiryczne przykłady firm, które w sposób umiejętny przezwyciężają problemy w procesie umiędzynarodowienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118894

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information