Object

Title: Aid for Trade inicjatywą wspierającą międzynarodową wymianę handlową na świecie - ocena działań w latach 2002-2007

Title in english:

Aid for Trade - an Initiative Supporting the International Trade in the World. Assessment of Operations From 2002 to 2007

Creator:

Stawicka, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 214-223

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie działań prowadzonych przez WTO w ramach inicjatywy pod nazwą Aid for Trade wspierającej handel w krajach rozwijających się. Ponadto dokonana zostanie analiza przebiegu tych działań od 2002 r., ze szczególnym uwzględnieniem państw oraz kwot, które zostały im przekazane w ramach programu pomocowego. Średnioroczna wielkość środków przekazywanych przez kraje nazywane darczyńcami w latach 2002-2005 wyniosła ponad 21 mld dol. W roku 2006 liczba ta wzrosła do poziomu 23,5 mld dol., a w roku 2007 o kolejne 8%. Pod względem regionalnym największym beneficjentem środków w ramach wsparcia organizowanego przez WTO są kraje azjatyckie, a szczególnie Indie, Wietnam, Afganistan i Irak.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118971

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information