Object

Title: Architektura pomocy rozwojowej - problem proliferacji i fragmentacji

Title in english:

Aid Architecture - the Problem of Aid Proliferation and Fragmentation

Creator:

Nowik, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 121-130

Abstrakt:

Współczesna architektura pomocy rozwojowej stanowi wysoce złożony zestaw reguł i instytucji, które zarządzają globalnymi przepływami środków pomocowych. System ów stanowi rezultat procesu zapoczątkowanego po zakończeniu II wojny światowej i podlegającego ciągłej ewolucji. Dwa podstawowe trendy, jakie można wyróżnić na podstawie dotychczasowego przebiegu tego procesu, to fragmentacja oraz proliferacja pomocy. Zgodnie z nomenklaturą IDA proliferacja odnosi się do liczby kanałów, jakimi przekazywana jest pomoc rozwojowa, podczas gdy fragmentacja dotyczy liczby działań realizowanych przez donatorów i ich przeciętnej wielkości. W niniejszej pracy scharakteryzowane zostały oba wskazane zjawiska pod kątem ich wpływu na efektywność działań pomocowych oraz wskazano czynności podejmowane przez wspólnotę międzynarodową mające na celu załagodzenie ich negatywnych skutków oraz przeciwdziałanie dalszemu ich rozwojowi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118955

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information