Object

Title: Bilateralizacja wielostronnej pomocy rozwojowej

Title in english:

Bilateralisation of multilateral aid

Creator:

Zajaczkowski, Małgorzata

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 2 (22), s. 42-57

Abstrakt:

Przedmiotem badania jest wielostronny system pomocy rozwojowej i zachodzące w nim zmiany określane mianem bilateralizacji. Jest to zjawisko rozumiane jako rosnący wpływ dawców bilateralnych na pomoc świadczoną przez międzynarodowe organizacje wielostronne. Celem artykułu jest zbadanie zmian zachodzących w wielostronnym systemie pomocy rozwojowej, a także wskazanie na skutki, jakie mogą mieć one dla dalszego funkcjonowania systemu. W artykule rozwinięty został problem powiększających się zasobów multi-bi jako głównego źródła finansowania pomocy rozwojowej. Z tego powodu zaczęto określać działania pomocowe finansowane z tego rodzaju źródeł jako pomoc multi-bi. Badanie oparte zostało na analizie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych z międzynarodowej bazy Creditor Reporting System (CRS OECD). Zastosowano także metodę analizy porównawczej dotyczącą pomocy wielostronnej finansowanej ze źródeł podstawowych i multi- bi. Zbadano działania podejmowane przez dawców pomocy zarówno będących członkami Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC), jak i tych znajdujących się poza nim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.2.03 ; oai:dbc.wroc.pl:75952

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 2 (22)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Bilateralizacja wielostronnej pomocy rozwojowej Jun 11, 2022

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information