Object structure
Title:

Skala otwarcia rynku usług w wyniku negocjacji GATS 2000

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

GATS 2000: The Scale of Service Market Access

Creator:

Rudnicka, Magdalena

Subject and Keywords:

usługi ; rynek usług ; liberalizm handlowy ; runda doha ; negocjacje ; services ; services market ; trade liberalization ; negotiations ; doha round

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 152-160

Abstrakt:

W 2000 r. rozpoczęto nową rundę negocjacji usługowych, prowadzonych pod auspicjami WTO, których celem było zwiększenie zakresu sektorowego objętego Układem ogólnym w sprawie handlu usługami. Jednak oferty złożone podczas Rundy Doha tylko nieznacznie ulepszyły istniejące zobowiązania. Rozbieżność między ofertami i rzeczywiście prowadzoną polityką w zakresie usług nadal jest ogromna. Najlepsze przedłożone dotychczas oferty poprawiły zobowiązania GATS o ok. 10%, ale nadal są średnio dwa razy bardziej restrykcyjne niż aktualna polityka. Można zatem stwierdzić, że Runda Doha nie oferuje lepszego dostępu do rynku, ale słabe zapewnienie, że dostęp ten się nie pogorszy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: