Object

Title: Pozacenowe kryteria oceny ofert w systemie zamówień publicznych. W kierunku najkorzystniejszej ekonomicznie oferty

Title in english:

Non-price criteria for the evaluation of offers in the public procurement system. Towards the most economically advantageous offer

Creator:

Bobowski, Sebastian ; Gola, Jan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 32-41

Abstrakt:

Artykuł dotyczy doboru kryteriów oceny ofert w polskim systemie zamówień publicznych. Instytucja doboru odpowiednich czynników realizacji umowy zamówieniowej pełni istotną funkcję w wydatkowaniu środków publicznych. W opracowaniu wskazano m.in. na obowiązek zamawiającego dotyczący formułowania adekwatnych i proporcjonalnych wymagań w stosunku do wykonawców w celu realizacji jednej z podstawowych swoistych zasad prawa gospodarczego publicznego – zasady prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym. Szczególny nacisk w artykule położono na pozacenowe kryteria oceny ofert, a także ich funkcję w społecznej gospodarce rynkowej. Dokonano także analizy ekonomicznej kryteriów oceny ofert oraz scharakteryzowano dwuetapowy proces oceny (ocena techniczna i finansowa), który jest często wykorzystywany przy ocenie ofert najkorzystniejszych ekonomicznie. Zwrócono także uwagę na stosowanie rankingu, uwzględniającego zagregowane oceny wynikające z przypisanych wag w relacji do oferowanej ceny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.03 ; oai:dbc.wroc.pl:72813

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information