Object

Title: Znaczenie handlu usługami świadczonymi przez osoby fizyczne (GATS-4) w międzynarodowych obrotach usługowych Polski

Title in english:

The role of the presence of natural persons (GATS-4) in international trade in services of Poland

Creator:

Bombińska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 65-76

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba oceny rozmiarów handlu usługami świadczonymi poprzez obecność osób fizycznych (GATS-4) na tle obrotów realizowanych w ramach modeli GATS-1 i GATS-2 w Polsce w latach 2002-2016. Jako miarę handlu w trybie GATS-4 przyjęto wynagrodzenia pracowników ujmowane w bilansie płatniczym w pozycji Dochody pierwotne. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż GATS-4 odgrywa marginalną rolę w międzynarodowych obrotach usługami w Polsce. Zaobserwowano ponadto przeciwstawne tendencje zmian udziału omawianego modelu w obrotach usługowych: spadkową w eksporcie i rosnącą po stronie importu. W ich rezultacie przewaga konkurencyjna osiągana w handlu realizowanym w trybie GATS-4 – w całym badanym okresie zdecydowanie wyższa w porównaniu z przewagą uzyskiwaną w wymianie prowadzonej w ramach modeli GATS-1 i GATS-2 – uległa w 2016 r. całkowitej erozji. Ze względu na niedoskonałość zastosowanego w analizie miernika handlu w trybie GATS-4, jakim są wynagrodzenia pracowników, uzyskane wyniki badań należy traktować wyłącznie jako wstępną próbę oszacowania handlu usługami w ramach modelu GATS-4.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.06 ; oai:dbc.wroc.pl:61199

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information