Object

Title: Uwarunkowania funkcjonowania aktywów bezpiecznych (safe assets) wobec przemian w międzynarodowym systemie walutowym

Title in english:

Conditions for the operation of safe asset market and the changes in the international monetary system

Creator:

Bogołębska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 54-64

Abstrakt:

Tradycyjnie kluczowym źródłem dostarczania aktywów bezpiecznych na globalnych rynkach finansowych była emisja długu publicznego przez kraje rozwinięte. Istotną rolę w popycie na ten dług odgrywał sektor oficjalny krajów rozwijających się w ramach polityki akumulacji rezerw walutowych. Spadek długu rządowego postrzeganego jako bezpieczny, wraz ze spadkiem innych źródeł kreacji długu bezpiecznego w okresie pokryzysowym, przy wciąż silnym popycie na niego powoduje istotne wyzwania dla stabilności międzynarodowego systemu walutowego (MSW). Problem w nierównowadze podaży i popytu na safe assets jest o tyle trudny do rozwiązania, że w dużej mierze wiąże się z przekształceniami roli krajów emerging markets i rozwiniętych w gospodarce globalnej. Celem artykułu jest syntetyczne naświetlenie tego złożonego związku i próba identyfikacji możliwych rozwiązań. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury światowej w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.05 ; oai:dbc.wroc.pl:61198

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information