Object structure
Title:

Zmiany struktury globalnego eksportu usług w latach 2006-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural changes in global export of services in the years 2006-2016

Creator:

Myszkowska, Magdalena

Subject and Keywords:

eksport usług ; transgraniczny handel usługami ; usługi biznesowe ; services exports ; cross-border services trade ; business services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 275-287

Abstrakt:

Jedną z głównych tendencji wyznaczających rozwój światowego handlu w minionej dekadzie był systematyczny wzrost znaczenia szeroko definiowanych usług biznesowych, na które popyt w skali świata systematycznie rośnie. Jednocześnie następował spadek udziału transportu i podróży, które obecnie stanowią mniej niż połowę światowego handlu usługami rynkowymi. Mimo iż handel większości krajów jest nadal zdominowany przez usługi tradycyjne, tj. transport i podróże, to pozostałe usługi rynkowe stanowią znaczną i ciągle rosnącą część eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się podsektorami były usługi ICT oraz pozostałe usługi biznesowe, które zyskały na znaczeniu w strukturze eksportu zwłaszcza takich krajów, jak Chiny i Indie. Celem artykułu jest analiza przekształceń w strukturze geograficznej i rzeczowej międzynarodowego eksportu usług w latach 2006- -2016. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza tabelaryczno-opisowa bazująca na danych statystycznych WTO.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: