Object structure
Title:

Porozumienie WTO o ułatwieniach w handlu i jego potencjalne efekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

WTO agreement on trade facilitation and its potential effects

Creator:

Rymarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

TFA ; WTO ; OECD ; handel międzynarodowy ; bariery handlowe ; regionalizacja ; international trade ; trade barriers ; regionalization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 367-377

Abstrakt:

W 2017 r. weszło w życie zawarte w 2014 r. Porozumienie o ułatwieniach w handlu WTO (Trade Facilitation Agreement – TFA), po tym jak zostało ono ratyfikowane przez parlamenty 2/3 krajów członkowskich. Celem TFA jest ułatwienie handlu towarowego i doprowadzenie do obniżenia kosztów transakcyjnych poprzez harmonizację różnorodnych procedur i praktyk, które mają miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej. Szacuje się, że w wyniku pełnego wdrożenia TFA eksport światowy będzie wzrastał o ok. 2,7% rocznie, a globalny PKB o ok. 0,5%. Znacznie większe niż przeciętne korzyści mogą osiągnąć kraje rozwijające się, które ponadto w zakresie wdrażania TFA potraktowane zostały priorytetowo i uzyskały na ten cel pomoc finansową. Można ocenić, że oprócz efektów ekonomicznych TFA stanowi ważny wkład w kształtowanie wielostronnego systemu handlowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.30

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: