Object structure
Title:

Zależność importowa Polski w grupach low-tech, mid-tech i high-tech

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poland’s import dependency in low-tech, mid-tech and high-tech product clusters

Creator:

Michalski, Bartosz

Subject and Keywords:

handel międzynarodowy ; Polska ; bezpieczeństwo ekonomiczne ; zaawansowanie technologiczne ; international trade ; Poland ; economic security ; technological intensity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 254-264

Abstrakt:

Saldo polskiego handlu zagranicznego w roku 2016 zamknęło się rekordowym wynikiem – niemal 8 mld dol. Mimo to w strukturze wymiany handlowej wciąż można zidentyfikować negatywne zjawiska. Jednym z nich jest wysoka zależność importowa w deficytowych grupach produktowych. Konieczna jest więc dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz selektywne wsparcie krajowych firm. Tłem teoretycznym badania jest problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego, głównym celem zaś identyfikacja grup produktów o niskim, średnim i wysokim poziomie zaawansowania technologicznego o ujemnym saldzie bilansu handlowego w roku 2016, które odznaczały się koncentracją geograficznej struktury importu i istotnym udziałem w światowym imporcie. Wyniki sugerują, że istnienie deficytowych grup jest konsekwencją importu zaopatrzeniowego części i akcesoriów do polskich oddziałów produkcyjnych zagranicznych korporacji. Nie mniej istotny jest także stale rosnący popyt na nowoczesne produkty biotechnologiczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.21

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: