Object structure
Title:

Konwergencja standardów sprawozdawczości finansowej do norm międzynarodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Convergence of financial reporting standards for international norms

Creator:

Krawczyk, Patrycja

Subject and Keywords:

harmonizacja ; globalizacja ; konwergencja ; rachunkowość ; standaryzacja ; harmonization ; globalization ; convergence ; accounting ; standarization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523, s. 201-208

Abstrakt:

Rachunkowość jako uniwersalny język biznesu powinna być zrozumiała bez względu na szerokość geograficzną. Koniec XX i początek XXI wieku to okres globalizacji wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego, w tym także rachunkowości. Następuje wiele procesów standaryzacji i harmonizacji w skali globalnej. Oba te terminy są stosowane zamiennie, choć trzeba zauważyć, że standaryzacja oznacza wprowadzenie jednolitych norm. Celem opracowania jest podkreślenie roli standaryzacji sprawozdawczości finansowej w rozwoju globalnej gospodarki. Zaprezentowany zostanie proces, jaki po 1989 roku przeszła Polska, dostosowując prawo bilansowe do norm międzynarodowych. W przygotowaniu opracowania wykorzystana została metoda krytycznej analizy literatury, raportów branżowych, a także znajdą się tu odwołania do obserwacji praktyki gospodarczej, własnych doświadczeń i przemyśleń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.523.17

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 523

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: